Prof. Dr. Turhan Esener 2. İş Hukuku Uluslararası Kongresi

Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu event geçti

Prof. Dr. Turhan Esener 2. İş Hukuku Uluslararası Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işbirliğiyle 28 – 30 Nisan 2016 tarihlerinde Prof. Dr. Turhan ESENER anısına 2. İş Hukuku Uluslararası Kongresi düzenleniyor. Beş oturum olarak gerçekleştirilecek kongrenin programı şöyle:

28 Nisan 2016 Perşembe 09:00-18:00

09.00 Kongre Kayıt

Açılış Konuşmaları ve Armağan Takdimi

●Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK  – İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

●Prof. Dr. Savaş TAŞKENT – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı

●Prof. Dr. S. Semahat DEMİR – İKÜ Rektörü

●Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER – İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı

●Ergün ATALAY – Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı

●Yağız EYÜBOĞLU– TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

●İsmail Rüştü CİRİT- Yargıtay Birinci Başkanı

●Süleyman SOYLU – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Katılımları halinde)

BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Yargıtay 1. Başkan Vekili Seyit Çavdar

●Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA : İş Güvencesinin Kapsamı

●Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU : Fesih Nedenleri-İşçiden Kaynaklanan Nedenler

●Prof. Dr. Talat CANBOLAT : Toplu İş Sözleşmeleri Aracılığıyla İş Güvencesi

İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Yargıtay 9.Hukuk Dairesi ve Yüksek Hakem Kurulu Onursal Başkanı Ümran SAYIŞ

●Prof. Dr. Tankut CENTEL : Sendika Yöneticisinin Güvencesi

●Prof. Dr. Melda SUR: İşyeri Sendika Temsilcisi Güvencesi

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna

●Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY : Toplu İşçi Çıkarma Usulü ve Yaptırım

●Doç. Dr. Saim OCAK : İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İş Güvencesi

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin GÖKTAŞ

●Yrd. Doç. Dr. Fatma Burcu SAVAŞ KUTSAL: Geçersiz Feshin Yaptırımları, İşe İade veya Tazminat

●Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU: İşletmeden Kaynaklanan Nedenlerle Fesih

29 Nisan 2016 Cuma 09:30-18:00

BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper SÜZEK

●Prof. Dr. Öner EYRENCİ: İş Sözleşmesinin Feshinde Ölçülülük İlkesi

●Şahin ÇİL : İşçi Temsilciliği Kurumunun Gerekliliği Ve İş Güvencesi İle Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Katkıları

 İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN

●Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR : İkale

●Bektaş KAR : Feshin Geçersizliğinin Tespiti Davalarında Uygulanacak Usule İlişkin  Yargıtay Uygulamaları

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can TUNCAY

●Prof. Dr. Sebastian KREBBER : Ekonomik ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında İş Güvencesi Hukuku -Esneklik ve Esnek Çalışma Biçimleri Bağlamında

●Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ : Geçici İş İlişkisi, İstihdam Edilebilirlik ve İş Güvencesi

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KUTAL

●Prof. Dr. Antoine LYON-CAEN : Çağdaş İş Hukuku Mevzuatının İşlevleri Üzerine Düşünceler

●Prof. Dr. Ali GÜZEL : İş Sözleşmesinde Değişiklik ve Fesihte Son Çare İlkesi

BEŞİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP

● Prof. Dr. Faruk ANDAÇ : Alt İşverenlerin İş Güvencesinden Doğan Sorumluluğu

●Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI : İşe İade Davaları ile İlgili Bazı Uygulama Sorunları

Nisan 28 2016

Details

Start: 28 Nisan 2016 @ 09:00
End: 30 Nisan 2016 @ 18:00
Etkinlik Categories: