ICIL Teoriden Pratiğe Mülteci Hukuku Kış Okulu 2017

ICIL Teoriden Pratiğe Mülteci Hukuku Kış Okulu 2017

Istanbul Center of International Law

Teoriden Pratiğe Mülteci Hukuku Kış Okulu 2017

 

Programın Amacı:

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaşlar sonucunda dünya üzerindeki mülteci sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Özellikle 2011’de patlak veren Suriye iç savaşı ile beraber mülteci meselesi başta Türkiye ve tüm dünyanın gündemine oturmuştur. Suriye’deki zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve başlangıçta binli rakamlar ile zikredilen sığınmacı sayısı, şimdilerde milyonlar ile ifade edilmektedir. Türkiye bu süreçte, krizin çözümü ve sığınmacılara yardım hususunda en başından beri örnek bir politika izlemiş, hem insani hem de hukuki manada en somut ve yol gösterici adımları atan ülke olmuştur. Fakat atılan tüm bu adımlara rağmen Türkiye, hala uluslararası hukuk alanında hak ettiğini bulamamakta, ortaya konulan tüm bu çabaya rağmen beklenilen saygınlığı görmemektedir. İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi(ICIL)  olarak bu Kış Akademisi’ni organize ederken ulaşmayı amaçladığımız hedeflerin başında, ülkemizin uluslararası hukuk alanında hak ettiği itibarı görmesi yer almaktadır. Programda Türkiye’nin özellikle bölgesel kriz kapsamında Uluslararası Mülteci Hukuku’na yapmış olduğu katkıların, mülteci haklarının korunması hususunda yaptığı çalışmaların ve uyguladığı yöntemlerin ele alınıp incelenmesi planlanmaktadır. Bunun dışında mülteci kavramının hukuki statüsünü ele almak ve başta Suriye olmak üzere mülteci krizlerinin çözümünün uluslararası hukuk çerçevesinde tartışılması da hedeflenmektedir. Uluslararası katılımın da olacağı programda, Mülteci Hukuku’nun tüm yönleriyle ele alınması ve bu alanın ülkemizde nasıl uygulandığının gösterilmesi, Türkiye’nin bu alanda aldığı önlemler ve yaptığı çalışmaların vurgulanması hususunda önemli bir rol oynamaktadır.

İçerik:

 1 hafta sürecek programda toplam 30 saat ders verilmesi planlanmaktadır. Dersler, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da Uluslararası Mülteci Hukuku alanında çalışmış uzman öğretim görevlileri tarafından verilecektir.  Programda “Mülteci kavramı ve uluslar arası hukuk alanındaki yeri”, “Mülteci statüsünün belirlenmesi”, “Türkiye’de mültecilerin hukuki durumu ve korunması”, “Uluslararası kurumların Mülteci Hukuku’nun uygulanması konusundaki tutumları”, “Türkiye-AB Geri Kabul Andlaşması’nın Uluslararası Hukuk açısından yorumlanması” gibi konular ele alınacak ve tüm dersler İngilizce işlenecektir. Ayrıca Türkiye’de mülteci haklarının korunması hususunda çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından katılımcılara sunumlar yapılacak, Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmalar her yönüyle ele alınacaktır. Programın sonunda bir simülasyon yapılarak katılımcıların teoride gördüğü konuları pratiğe dökmesi de beklenecektir. Programın sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Genel olarak program, uluslararası bir ortamda Mülteci Hukuku’nun güncel konularla beraber ele alınıp tartışılmasını, teorik ve pratik çalışmalar ile de katılımcıların bu alanda bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasını, en önemlisi de bu alanda Türkiye’nin yaptığı çalışmaların ve uyguladığı yöntemlerin doğru ve etkili bir şekilde katılımcılara gösterilmesini hedeflemektedir.

Başvuru Süreci:

Başvuru süreci online olarak yürütülecektir. Bu süreçte başvuru yapan her kişiden CV ve bu programa niçin katılmak istediğini anlatan bir motivasyon mektubu istenecektir. Başvurular ICIL Akademik Kadrosu tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru için gerekli dökümanlar contact.icil@gmail.com adresine gönderilecektir. 

 

Detaylı bilgi için: http://www.icil.org.tr/winter-school-2017/

 

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2017

Leave a comment